0850 259 27 23

info@netisgroup.com.tr

 
 
 
 
 
 
           NETİŞ DEPO RAF SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 İşbu bilgilendirme ve açıklamalar, Şirketimiz Netiş Raf Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer   mevzuat hükümleri kapsamında yapılmıştır. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Netiş Raf   Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Netiş Raf Sistemleri Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 Şirketimize ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitemiz üzerinden bir   işlem yapmak istediğinizde ve sitemizde mevcut uygulamaları kullanmak istediğinizde bu işlemin yapılabilmesi için gerekli olan ad-soyad, iletişim   bilgileriniz sair kişisel verileriniz talep edilebilir. Şirketimiz talep edilen bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat   hükümleri kapsamı dışında hiçbir surette işlemeyecek ve bu bilgiler güvencemiz altında olacaktır.

 Bu siteyi kullanarak mevcut uygulamalara girdiğinizde, verilerinizin işlenmesine onay vermeyi kabul etmiş sayılacaksınız. Bu uygulamaların koşullarını   kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

 Şirketimiz web sitesi üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak   sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü sizin   sorumluluğunuzdadır.

 Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarınızda gerekse sair yasal yollardan elde edilen kişisel verileriniz, sadece talepte bulunulan, kullanılan   işlemin amacı ile sınırlı olarak toplanacak ve işlenecektir. Şirketimiz, ilgili bakanlıklar ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv   tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmeler gereği risk izleme ve önleme gerekçeleri ile çelik yapı raf   sistemleri ve lojistik faaliyetlerinin dayalı olduğu mevzuata istinaden, işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel   verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini   gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir. İşlenen bu kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili   olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere çelik yapı raf sistemleri ve lojistik   faaliyetleri ile ilgili olarak ve bu amaçlarla aktarılabilecektir.

 Kişisel verileriniz, Netiş Raf Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Grup Şirketleriyle ve hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve   kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel   nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz   kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar   arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak   amacıyla her türlü teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,   kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok   edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin   aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle   aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, hakkınız bulunmaktadır.

 Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki Şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda   bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

 
 ADRES: RİTİM İSTANBUL

             Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi, A2 Blok, K:6, D:105 – 34486  Maltepe / İSTANBUL

 

 Web Sitesi : http://www.netisgroup.com.tr
 Telefon       :  0216 813 94 31
 Veri sorumlusu Şirketimizin KEP adresleri:

 Netiş Raf Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
 e-mail : info@netisgroup.com.tr
 e-mail : 
info@netisgroup.com.tr
 
 Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki   yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:
 Netiş Raf Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

 
       • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,

       • Noter vasıtasıyla bildirim,
       • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
       • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

 Müşterilerimizin ve kamunun bilgisine iletiriz.

 Saygılarımızla

 NETİŞ RAF SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Top